המלצות

בד"צ העדה החרדית

הן ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הדגולות של עסקני מפעל "חסדי יוסף" מיסודו של האי גברא חד מבני עלי' הגאון המפורסם רבי יוסף אלי' דייטש זצללה"ה מבאי ביתם של גאוני וגדולי ירושלים, ומתנהל בידיו האמונות של בני הדגול המסור נפשו לעמן השולת הרה"ח רבי משה דייטש שליט"א, העוסק במלאכת הקודש תוך מסירות נפש למען הנצרכים […]

רבני ירושלים

בהכירי את ארגון החסד הנודע 'חסדי יוסף' בראשות ידידי הרה"ח הרב משה דייטש שליט"א ופעולותיו הכבירות משך עשרות שנים עבור הכלל והפרט, בבחינת מוסיף והולך. ובשנים האחרונות פעולותיהם גם בתחום חיזוק הנוער החרדי בארץ הקודש, ועתה 'הכל מעלין לירושלים' הקימו גם בירושלים עיה"ק מרכז 'נעורים' לבנות הסמינרים החרדים, לעודד ולהעצים רוחן וליבן של בנות ישראל, […]

הרב יעקב תופיק אביעזרי

רב ואב"ד לקהילות הספרדים ביתר עילית לכל המעוניין, התוועדנו על הפעילות במרכז נעורים בביתר, הפועל יחד עם סמינרים חשובים בעיר, בשעות אחה"צ ע"י סדנאות על טהרת הקודש שמטרתם לעודד ולהשפיע על הבנות לילך בדרך הטובה והמסורה לנו מדור דור, הננו לחזק בזה את ידי העוסקים במלאכה – 'עמותת חסדי יוסף' בראשות הרב משה דייטש וכל […]

הרב עובדיה יוסף

הריני ממליץ בזה בכל לב עבור מפעל החסד הגדול "חסדי יוסף" בעיה"ק ירושלים, מיסודו של הגאון הצדיק רבי יוסף אליהו דייטש זצ"ל, בהנהלת בנו היקר, רודף צדקה וחסד, בלב ונפש חפצה, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה הרב משה דייטש שליט"א. הפועלים רבות ונצורות, להחיות נפש עם רב, ולהציל משפחות מחרפת רעב, על ידי […]

האדמו"ר מלעלוב

ובוודאי ישראל עם קדושים נתבעים ונותנים, להחזיק את עניי ישראל ולהצילם מחרפת רעב אשר היא חובה כללית על כל בר ישראל, בנתינות הגונות בעין יפה ורוח נדיבה, ובוודאי כי חלק כחלק יאכלו ליטול שכרם מרובה בשמיים על השתתפותם במפעלי "חסדי יוסף" להחיות נפשות עניים רעבים, וכאשר איתא ע"כ "אמר הקב"ה אם החיית נפשו של רעב […]
דילוג לתוכן