סעודת עניים

שמח? תשמח!

כשאתם זוכים לערוך סעודת מצווה (כגון ברית, בר מצווה או חתונה), אנו שלוחי מצווה עבורכם לקיים את הסגולה הנפלאה של עריכת סעודת עניים ביום השמחה. העניים מסבים בדרך כבוד, במקום שהם רגילים לסעוד בו.

על פי הכתוב בספר הזוהר, בכל שמחה מגיע מקטרג להפריע, אך אם בעל השמחה עורך סעודת עניים הולך המזיק ואינו מקטרג. זכות הסעודה מהווה סניגוריה ופועלת ישועות רבות, כנאמר: "סעדני- ואוושעה".

יש לבחור אופציה אחת מבין האפשרויות מעלה
קב הישר: "כשעושה סעודת מצווה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים"

פועלים ישועות בדרך כבוד!

תרומת סעודת עניים דרך חסדי יוסף, פותחת שערי שמיים להשפיע על בעלי השמחה רוב ברכה והצלחה, מזל טוב ומילוי המשאלות לטובה!

דילוג לתוכן