סגולת הגר"ח פלאג'י- ערב חג השבועות

המקובל האלוקי ר' חיים פלאג'י זצוק"ל זיע"א כותב על ערב חג השבועות:

“ערב שבועות יפריש צ”ד פרוטות וישלים עד ב’ פעמים בן ויתנם לת”ח עני ועניו והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב את הגאולה”.

לפי דבריו כסגולה לנחת ולגאולה יש לתרום לצדקה סך 104 פרוטות, שהם בגימטריה כמנין פעמיים המילה בן (52*2).

תרמו עכשיו לחסדי יוסף סך 104 שקלים. חסדי יוסף מעבירים בערב חג השבועות את הסכום במלואו לתלמידי חכמים נזקקים ובכך תקיימו את סגולת הגר"ח פלאג'י כלשונה ותזכו לברכות האמורות בה.

דילוג לתוכן