מדוע עבר אלימלך דירה?

במגילת רות, אותה קוראים בשבועות,

מסופר על אלימלך העשיר שבתקופתו שרר רעב נורא בארץ.

עניים רבים שלא יכלו לשאת את מצוקתם הכלכלית התדפקו על דלתו כדי לבקש פת לחם.

אלימלך שהוטרד מאד מהפונים, ארז את רכושו הרב והיגר למואב.

"שם", כך חשב, "לא יטרידו אותי נקישותיהם ותחנוניהם של העניים".

ומה באמת היה בהמשך? אלימלך לא זכה להמשיך ליהנות מרכושו. רק אשתו נעמי וכלתו רות זכו לחזור לישראל, כשהן מותירות אחריהן הכל.

אז אולי אלו טלפונים ולא נקישות, אך כאז גם היום הם קוראים לך, מושיטים את ידיהם ומתחננים. אל תתעלם מהם!

תרום עכשיו, ערב חג השבועות, למשפחות ונזקקי חסדי יוסף.

דילוג לתוכן