הרב עובדיה יוסף

הריני ממליץ בזה בכל לב עבור מפעל החסד הגדול "חסדי יוסף" בעיה"ק ירושלים, מיסודו של הגאון הצדיק רבי יוסף אליהו דייטש זצ"ל, בהנהלת בנו היקר, רודף צדקה וחסד, בלב ונפש חפצה, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה הרב משה דייטש שליט"א. הפועלים רבות ונצורות, להחיות נפש עם רב, ולהציל משפחות מחרפת רעב, על ידי מעשי צדקה וחסד. ומדי יום ביומו שולחים ארוחות חמות ומזינות לאלמנות ויתומים, גלמודים, ומשפחות ברוכות ילדים וכן מעניקים תמיכה וחבילות מזון בערבי שבתות וחגים, ובעיקר בערב פסח במפעל קמחא דפסחא, בו מחלקים למאות ולאלפים חבילות מצות בשר ויין ועוד, בעין יפה וביד מלאה, איישר חיילם לאורייתא. מצווה רבה לתרום ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה לחזקם ולאמצם להגביר את מפעלם ומה' תשאו ברכה. וכל התורמים יתברכו בכל הברכות שבתורה ויזכו לעושר וכבוד ולאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים שובע שמחות וכל טוב.

דילוג לתוכן