הרב יעקב תופיק אביעזרי

רב ואב"ד לקהילות הספרדים ביתר עילית

לכל המעוניין,
התוועדנו על הפעילות במרכז נעורים בביתר,
הפועל יחד עם סמינרים חשובים בעיר,
בשעות אחה"צ ע"י סדנאות על טהרת הקודש
שמטרתם לעודד ולהשפיע על הבנות לילך בדרך הטובה והמסורה לנו מדור דור,

הננו לחזק בזה את ידי העוסקים במלאכה – 'עמותת חסדי יוסף' בראשות הרב משה דייטש וכל העוסקים במלאכת הקודש.

דילוג לתוכן