רבני ירושלים

בהכירי את ארגון החסד הנודע 'חסדי יוסף' בראשות ידידי הרה"ח הרב משה דייטש שליט"א ופעולותיו הכבירות משך עשרות שנים עבור הכלל והפרט, בבחינת מוסיף והולך.

ובשנים האחרונות פעולותיהם גם בתחום חיזוק הנוער החרדי בארץ הקודש, ועתה 'הכל מעלין לירושלים' הקימו גם בירושלים עיה"ק מרכז 'נעורים' לבנות הסמינרים החרדים, לעודד ולהעצים רוחן וליבן של בנות ישראל, למען יוסיפו לילך בדרך התורה מתוך שמחה וחיות.

באתי בזאת לחזק ידי העושים במלאכה ולברכם בהצלחה מרובה ומופלגה, ויזכו לראות פירות טובים בעמלם, ובזכות נשים צדקניות ניגאל.

דילוג לתוכן