בית דין צדק העדה החרדית

הן ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הדגולות של עסקני מפעל "חסדי יוסף"- מיסודו של האי גברא רבא חד מבני עליה הגאון הצדיק המפורסם רבי יוסף אלי' דייטש זצללה"ה מבאי ביתם של גאוני וגדולי ירושלים, ומתנהל בידיו האמונות של בנו הדגול המוסר נפשו למען הזולת, עושה ומעשה גדולות ונצורות בעזרה והצלה לפרט ולכלל הרה"ג רבי משה דייטש שליט"א- אשר בידעי ומכירי קאמינא העוסקים במלאכת הצלת נפשות מרעב ממש, תוך מסירות נפש למען הנצרכים והאומללים באשר הם.

משמים קא זכו להו, ופעולותיהם המבורכות עושים חיל, להחיות נפשות אומללות, להציל משפחות מחרפת רעב, כאשר אלמנות ויתומים גלמודים ומשפחות ברוכות ילדים או שאר נצרכים מקבלים על ידיהם ארוחות חמות ומזינות מידי יום באמצעות בית התבשיל הגדול, תמיכות למשפחות במצוקה, חבילות מזון בערבי שבתות וחגים, ביגוד למשפחות ולילדיהם, ומפעולותיהם היותר ידועות- המפעל הנשגב "קמחא דפסחא", אשר כל דצריך ייתי ויפסח בהרחבה גדולה, ועוד פעולות נשגבות אשר ילאה העט מלתאר, וכ"ז שלא ע"מ לקבל פרס, ובמסירות אין קץ…

ובוודאי ישראל עם קדושים נתבעים ונותנים, להחזיק את עניי ישראל ולהצילם מחרפת רעב אשר היא חובה כללית על כל בר ישראל, בנתינות הגונות בעין יפה ורוח נדיבה, ובוודאי כי חלק בחלק יאכלו ליטול שכרם… על השתתפותם במפעלי "חסדי יוסף", להחיות נפשות עניים רעבים…

דילוג לתוכן